top of page

Gasinstallationer

Våra utbildade & auktoriserade gasinstallatörer kan hjälpa er med installation av utrustning som drivs av gasol, naturgas eller stadsgas.

Svenska gas & gasol AB är medlem i branschorganisationen Energigas Sverige AB och följer normer EGN 2023 (energigasnormer) samt FGA 2020 (anvisningar för flaskgasol).

Installation & service gasolanläggningar

Gasinstallation

Vi installerar och kontrollerar er gasolanläggning. Vi erbjuder också serviceavtal där vi årligen går igenom er gasolanläggning och ser till att allt är i sin ordning enligt gällande regelverk, vi byter slangar och packningar och provtrycker anläggningen. Vi kan också hjälpa till med dokumentation, klassningsplaner, riskanalyser och tillståndsansökan.

Klicka här för bokning

Gasoltest husbil

Gasoltest husbil

Vi utför provtryckning och kontroll av er gasolanläggning på vår anläggning i Stenungsund efter bokning. Vi rekommenderar att man gör detta test årligen, en del campingar kräver också detta. Certifikat och klistermärke med årtal erhålls efter godkänt test.

Klicka här för bokning

Fackling, gasakut

Fackling med markfackla

Svenska gas & gasol AB erbjuder professionell service med våra markfacklor såsom urdrifttagning av cisterner inför underhåll, gasakut vid olyckor eller säkert omhändertagande av boil off vid t ex nedkylning av LNG-tankar.

bottom of page