top of page

Gasinstallationer

Våra utbildade gasinstallatörer kan hjälpa er med installation av utrustning som drivs av gasol, naturgas eller stadsgas.

Svenska gas & gasol AB följer Energigas Sverige AB:s normer EGN 2023 (energigasnormer) samt FGA 2020 (anvisningar för flaskgasol).

Serviceavtal gasolanläggningar

Gasol restaurang

Vi erbjuder serviceavtal där vi årligen går igenom er gasolanläggning och ser till att allt är i sin ordning enligt gällande regelverk, vi byter slangar och packningar och provtrycker anläggningen. Vi kan också hjälpa till med dokumentation, klassningsplaner, riskanalyser och tillståndsansökan.

Fackling, gasakut

Fackling med markfackla

Svenska gas & gasol AB erbjuder professionell service med våra markfacklor såsom urdrifttagning av cisterner inför underhåll, gasakut vid olyckor eller säkert omhändertagande av boil off vid t ex nedkylning av LNG-tankar.

Gasoltest husbil

sol.jpg

Vi utför provtryckning och kontroll av er gasolanläggning på vår anläggning i Stenungsund efter bokning. Vi rekommenderar att man gör detta test årligen, en del campingar kräver också detta. Certifikat och klistermärke med årtal erhålls efter godkänt test.

Läcksökning

Läcksökning med värmekamera

Med modern värmekamerateknik kan vi hjälpa till att hitta gasläckor i er anläggning, felaktig isolering i tankar, köldbryggor och varmgång i roterande utrustning mm.

bottom of page