Skärmavbild 2021-07-10 kl. 17.44.05.png

ALbee flame acetylen

Acetylen används som bränngas tillsammans med oxygen vid t.ex. gassvetsning, skärning och lödning.
Med ALbee Flame Acetylen kommer du snabbt och enkelt igång med ditt svets- och skärarbete tack vare inbyggd regulator.

Acetylen 10 liter
Köpflaska inklusive gas:


4300:- exkl moms

5375:- inkl moms

Fyllning:

900:- exkl moms

1125:- inkl moms

Acetylen 5 liter
Köpflaska inklusive gas:

3392:- exkl moms

4240:- inkl moms

Fyllning:

756:- exkl moms

945:- inkl moms

ALbee flame oxygen

Oxygen används tillsammans med bränngas vid t.ex. gassvetsning, skärning och lödning.
Med ALbee Flame Oxygen kommer du snabbt och enkelt igång med ditt svets- och skärarbete tack vare inbyggd regulator.

Oxygen 11 liter
Köpflaska inklusive gas:


3996:- exkl moms

4995:- inkl moms

Fyllning:

484:- exkl moms

605:- inkl moms

Oxygen 5 liter
Köpflaska inklusive gas:


2892:- exkl moms

3615:- inkl moms

Fyllning:

404:- exkl moms

505:- inkl moms

ALbee Weld Argon

Argon används på grund av dess inerta egenskaper som skydd mot luftens oxiderande effekt. Argon används för TIG, plasma - och MIG-svetsning av alla material. Eftersom det är en inert gas används den även som rotgasskydd.


Du kommer snabbt och enkelt igång med ditt arbete tack vara inbyggd regulator och snabbkoppling. Den tydliga innehållsmätaren gör det enkelt att planera ditt arbete så du vet när du behöver fylla på gas.

Argon 11 liter
Köpflaska inklusive gas:

3996:- exkl moms

4995:- inkl moms

Fyllning:

912:- exkl moms

1140:- inkl moms

Argon 5 liter
Köpflaska inklusive gas:


2892:- exkl moms

3615:- inkl moms

Fyllning:

556:- exkl moms

695:- inkl moms

ALbee Weld Argonmix 18%

ALbee Weld ArMix (18% CO2) är den skyddsgas som är mest mångsidig, avsedd för MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål med trådelektroder samt fluxfylld och metallpulverfylld rörelektrod.

 

Du kommer snabbt och enkelt igång med ditt arbete tack vara inbyggd regulator och snabbkoppling. Den tydliga innehållsmätaren gör det enkelt att planera ditt arbete så du vet när du behöver fylla på gas.

Argonmix 18% 11 liter
Köpflaska inklusive gas:

3996:- exkl moms

4995:- inkl moms

Fyllning:

744:- exkl moms

930:- inkl moms

Argonmix 18% 5 liter
Köpflaska inklusive gas:


2892:- exkl moms

3615:- inkl moms

Fyllning:

544:- exkl moms

680:- inkl moms

ALbee Weld Argonmix 2%

ALbee Weld ArgonMix 2% CO2 lämpar sig till kunder med lägre gasbehov eller som har en ambulerande verksamhet där man arbetar med MAG-svetsning i rostfritt stål.

 

Med ArgonMix 2% CO2 får man flera fördelar när man svetsar rostfritt, bl. a ger 2% CO2 en god ljusbågsstabiliserande effekt, den ger en god finish på svetsfogen och den låga halten av CO2 skyddar mot förbränning av kolet i tråd och material. I övrigt har ALbee Weld Argonmix 2% CO2 samma fördelar som övriga gasflaskor i familjen.

Argonmix 2% 11 liter
Köpflaska inklusive gas:

3996:- exkl moms

4995:- inkl moms

Fyllning:

764:- exkl moms

955:- inkl moms

Flaskbyte

Det går bra att byta in din gamla 5 liter köpflaska mot en ALbee 5 eller 11 liter köpflaska. OBS!

 

Din gamla flaska behöver inte vara en AL-flaska, vi byter in de flesta modellerna.

Flaskbyte, priser inkl moms
Konvertering 5 liter till 5 liter ALbee:


995:- (+ fyllning)

Konvertering 5 liter till 11 liter ALbee:

2625:-  (+fyllning)