top of page

Service & installation

Restaurang

Restauranger använder ofta gasol som bränsle till restaurangköket, till terassvärmare m.m.

För att få hantera mer än 2 liter gasol i en restaurang måste man söka tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vi kan hjälpa er med både tillståndsansökan, installationen och årlig service av gasolanläggningen.

Serviceavtal

Vi erbjuder ett serviceavtal där vi åtar oss att ta hand om din gasolanläggning. Våra servicetekniker utför service minst 1 gång per år och servicen innefattar kontroll/byte av slangar och packningar, funktionstest,  läcktest med skriftligt protokoll, kontroll och komplettering av uppmärkning, kontroll att gällande föreskrifter efterlevs och att tillståndet är aktuellt. 

Installation

Vi hjälper till med tillståndshandlingar, planering och design av er flaskgasanläggning och efterföljande installation och driftsättning.

Dokumentation & tillstånd

För att skydda samhället mot brand och explosion vid hantering av brandfarliga varor finns krav på tillståndsprövning som vanligtvis hanteras av räddningstjänsten i kommunen, räddningstjänsten gör också tillsyn med jämna mellanrum.

Vi hjälper till med tillståndsprocessen och tar fram erforderlig dokumentation såsom klassningsplan, situationsplan, riskanalys och procedurer för anläggningen.

hotelrestauration_topbilleder_resize.jpg

Kontakta oss

Använd kontaktformuläret eller skicka E-post till oss:

info@svenskagas.se

bottom of page