top of page

Gasakut, fackling

Fackling vid urdrifttagande

Våra markfacklor kan användas för att på ett på ett säkert sätt ta om hand brännbara gaser. Detta är användbart vid t ex urdrifttagning av cisterner innehållande brandfarlig gas/ånga inför underhåll, besiktning eller skrotning. Normal procedur är då att ersätta de brännbara gaserna genom "purgning" till våra facklor med inertgas (vanligen nitrogen) som sedan kan vädras ut till atmosfären när de brännbara gaserna är borta.

Uppgasning

När en tank skall gasas upp, dvs ersätta inert gas med produkten som sedan skall lagras i tanken är den bästa metoden att "purga" tanken med den brännbara gasen till våra facklor. 

Nedkylning LNG

Vid nedkylning av tankar för lagring av flytande naturgas/biogas (LNG/LBG) kan våra facklor användas för att på ett säkert sätt ta hand om gasen som bildas under nedkylningen.

Coral monactis.jpg

Kontakta oss

Använd kontaktformuläret eller skicka E-post till oss:

info@svenskagas.se

bottom of page