top of page
termografi_hus.jpg

Termografering

Vi kan hjälpa dig att hitta kostsamma värmeläckage i din bostad

Termografering av byggnader görs för att påvisa brister och fel såsom otätheter, fukt, dålig/saknad isolering, kallras, dålig drevning/tätning i dörrar och fönster mm. Med värmekamera hittas dessa problem snabbt och effektivt och bilderna i kameran visar omfattningen av defekterna.

Energiläckage kan stå för en stor del av uppvärmningskostnaderna och de orsakar inte heller sällan komfortproblem i inomhusklimatet.

Vi utför termografi enligt svensk standard EN 13187 med utbildad personal. Besiktningen genomföres under den kalla delen på året då vi behöver en temperaturskillnad på minst 10°C mellan in- och utsidan av byggnaden för att få ett bra resultat. 


Vi gör en komplett genomgång invändigt: alla ytterväggar, tak, golv, dörrar & fönster inspekteras noggrant med värmekamera för att identifiera på vilka ställen energiläckage förekommer. Rapportering sker muntligen löpande under besöket och ni för själva anteckning, skriftlig rapport med bilder och förslag på åtgärder kan beställas separat.

Pris termografi av bostad med muntlig återkoppling: 1750:-

Skriftlig rapport i PDF-format (valfritt): 750:-

För att boka tid, kontakta oss via mail eller telefon (tonval 1)

bottom of page